பசுமை புரட்சி..!

Posted: March 28, 2013 in Uncategorized

இயற்கையை எதிர்த்தோம்;
செயற்கையாய் சிரித்தோம்;
வளர்ச்சிபோல் நடித்தோம்;
‘புரட்சி’யென சிலிர்த்தோம்;
பட்டுத்தான் புரிந்தோம்;
பட்டினியால் அறிந்தோம்;
இது பசுமை புரட்சியல்ல – ‘வறட்சி’..!
zionpist-winston-churchill (2)

Advertisements
Comments
  1. Dhaya says:

    சாட்டையடி…
    தலைவா…

    ( காட்சிகள் மாறும்… விரைவில்…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s